WEGDEK REINIGER Can. 30 Liter.

WEGDEKREINIGER

Dit middel is een extra sterk geconcentreerde alkalische vloeistof voor verwijdering van o.a. minerale oliën, vetten en vele soortgelijke vervuilingen, die vrijkomen als gevolg van verkeersincidenten en calamiteiten. Door het verbreken van de oppervlaktespanning worden vervuilingen snel en effectief van de ondergrond losgemaakt en zijn ze eenvoudig met water afspoelbaar. De reiniger veroorzaakt geen stabiele emulsies en veroorzaakt dus ook geen problemen in olie- of waterafscheiders en waterzuiveringen. Het is goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Nederland). Volledig biologisch afbreekbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING:  De toe te passen concentratie is afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, de toegepaste verwerkingsapparatuur, alsmede waterdruk en -temperatuur. Het product kan tot maximaal  1:20  met water verdund gebruikt worden. Op de te reinigen ondergrond aanbrengen, enige tijd laten inwerken (beslist niet laten opdrogen!) en aansluitend met ruim water afspuiten of uitspoelen.

VERPAKKING:   CAN,   INHOUD:  25  LITER.